BAZLIN BT DZULCIFLI

 BA(H)UM BAHASA ARAB

 MARDZIAH BT YASING

 BsC(H)UMT EKONOMI & SUMBER ALAM

 NIK ASMAH ZAMAKHSHARI

 STU/SPM/ KUR.KHAS

 HABIBAH BT YUSOFF

 BA(Hons)BAHASA MELAYU,USM/Dip.UUM

 NORHAYATI BTMOHD ZAINAL

 BA(H)UTHM,KEJ.AWAM

 FARHANA BT JUSOH

 BA(H)USIM,B ARAB& KOMUNIKASI